Voor bedrijven

NOA Omgeving kan een bedrijf van dienst zijn met verschillende zaken.
Denkt u onder andere aan:

Advies over bestemmingsplannen
Advies over omgevingsvergunningen
Hulp en begeleiding bij trajecten bij de overheid
Inspraakreacties opstellen
Zienswijzen opstellen
Bezwaar maken en beroep indienen en vertegenwoordiging in rechte
Opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen
Opstellen van planologisch juridische verkenningen over
de haalbaarheid van een te ontwikkelen gebied

Advies & planologische verkenning

Als u graag meer wil weten over de planologische mogelijkheden van uw bedrijf, of als u tegen moeilijkheden aanloopt als het gaat om bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen, kan een juridisch adviseur op het gebied van omgevingsrecht een uitkomst bieden.

NOA Omgeving kan voor u van betekenis zijn bij:

Het beoordelen van een bestemmingsplan op uw gebruiks- en bouwruimte;
Het managen van een vergunningentraject bij de overheid of omgevingsdienst;

Planbegeleiding & bestemmingsplannen

Bent u van plan om een klein of groot project te ontwikkelen, zoals de uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf, de transformatie van een vrijgekomen agrarisch bedrijf etc, dan vraagt de gemeente in de meeste gevallen aan u of u het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing kunt op laten stellen. NOA Omgeving kan u hier een scherpe offerte voor aanbieden. Doordat NOA Omgeving geen groot bedrijf is, heeft u 1 op 1 contact en kan er makkelijk worden geschakeld. Alle contacten met de gemeente kunnen voor u worden overgenomen.

Ook voor tussenpersonen kan NOA Omgeving haar diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan architecten of makelaars die de belangen van een klant behartigen en op zoek zijn naar een juridisch adviseur of iemand die een ruimtelijk plan voor ze opstelt. NOA Omgeving denkt graag met u mee. Vraag naar een vrijblijvende offerte voor de mogelijkheden.

Jusitia
bestemmingsplan-800x467

Inspraak & zienswijze

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeente, bijvoorbeeld een voor ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbestemmingsplan of een omgevingsvergunning. U kunt dan een zienswijze indienen. NOA Omgeving stelt de inspraak reactie of zienswijze voor u op en zorgt dat daarbij alle relevante gronden voor u worden aangevoerd. Dit neemt u een hoop werk uit handen en u weet zeker dat er met een deskundig oog naar uw belangen wordt gekeken. De ervaring leert dat u hier de vruchten van plukt!

Bezwaar & beroep

Heeft het indienen van een inspraakreactie of zienswijzen niet het gewenste resultaat voor u gehad? U kunt overwegen om in beroep te gaan bij de rechtbank of de Raad van State. NOA Omgeving kan het beroepschrift voor u opstellen en het woord voor u voeren tijdens de zitting. Ook zal NOA Omgeving voor u een inschatting maken of u een haalbare zaak heeft.

Wet openbaarheid van bestuur

Een ieder kan een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf Het moet wel gaan om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid die is neergelegd in documenten. Het verstrekken van informatie blijft slechts achterwege in gevallen die de Wet openbaarheid van bestuur bepaalt. NOA Omgeving kan u bij het indienen van een WOB verzoek ondersteunen. Het bestuursorgaan moet tijdig een beslissing nemen op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing op het WOB verzoek, kan bezwaar worden gemaakt.

Tijdig een besluit ontvangen

Besluitvorming bij de overheid laat soms lang op zich wachten. Dit is niet altijd terecht. In de wet zijn namelijk beslistermijnen opgenomen waar de overheid zich aan moet houden. Er gelden verschillende beslistermijnen voor besluiten op aanvraag en besluiten die worden genomen op bezwaarschriften. De overheid moet op tijd beslissen. Wat zijn uw mogelijkheden als een besluit uitblijft? NOA Omgeving kan de overheid voor u in gebreke stellen. Dit is een wettelijk instrument (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) om de overheid in beweging te brengen om zo de besluitvorming te versnellen. Blijft het besluit toch uit, ondanks dat de overheid in gebreke is gesteld, dan kunt u aanspraak maken op een dwangsom met een maximum van € 1.260,-. Heeft u recht op een dwangsom? Neem contact op met NOA Omgeving.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *