Voor de overheid

Wat kan NOA Omgeving betekenen voor u als overheid?

Advies

NOA Omgeving adviseert over specifieke vraagstukken op het gebied van omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Het kan gaan om een zeer gerichte vraag (casuïstisch advies), of een heel dossier of project waar advies over wordt uitgebracht. Het kan zo compact of uitgebreid als u zelf wilt. U kunt ook dossiers outsourcen bij NOA Omgeving. Vanaf een afstand wordt aan uw dossiers gewerkt om bijvoorbeeld een achterstand weg te werken. Enkele voorbeelden:

Beantwoorden inspraakreacties of zienswijzen Opstellen van verordeningen (inspraakverordening, APV, etc.) Behandelen van een planschadeclaim

 

Planvorming & gebiedsontwikkeling

Om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken zijn vaak ruimtelijke plannen nodig zoals bestemmingsplannen of ruimtelijke onderbouwingen voor omgevingsvergunningen. NOA Omgeving werkt samen met specialisten zodat een volledig (bestemmings-)plan kan worden aangeboden (toelichting, planregels, verbeelding, omgevingsonderzoeken). Dit geldt natuurlijk ook voor meer beheersgerichte plannen zoals actualisatiebestemmingsplannen, conserverende bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Het opstellen van overeenkomsten voor kostenverhaal maakt ook vaak onderdeel uit van deze planvormen

Vertegenwoordiging in rechte

In het omgevingsrecht gebeurt het maar al te vaak dat besluiten worden aangevochten in bezwaar en beroep. U doet er als bestuursorgaan goed aan om te verschijnen op een zitting. Het voorbereiden van een zitting kost veel tijd en is over het algemeen geen dagelijks werk voor de behandelend ambtenaar. NOA Omgeving kan de procedure voor de bezwarencommissie, rechtbank of Raad van State voor u uit handen nemen. NOA Omgeving bereid de zaak voor, zonodig met de behandelend ambtenaar, en vertegenwoordigt uw organisatie tijdens de zitting.

Beleid

Om een goede afweging te kunnen maken voor het handelen in de omgeving (bouwen, gebruik, etc.) is duidelijk beleid onmisbaar. NOA Omgeving kan u helpen met het opstellen van beleidsdocumenten zodat niet alleen binnen uw organisatie duidelijk is welke koers u vaart, maar ook voor de buitenwereld.

Flyer training

Flyer-800x467
bestemmingsplan-800x467

Project- en planbegeleiding

Ruimtelijke plannen gaan gepaard met soms lange procedures en vergen daardoor nogal wat tijd qua aansturing. NOA Omgeving heeft een ruime ervaring op het gebied van aansturing van ruimtelijke plannen en het politiek-bestuurlijke proces eromheen. Het beantwoorden van inspraakreacties en zienswijzen hoort hier natuurlijk ook bij. Projecten en plannen waar NOA Omgeving eerder verantwoordelijk voor was zijn o.a.:

Woningbouwontwikkeling bedrijventerreinen Buitengebieden (inclusief milieueffectrapportage) Centrumlocaties Plannen met ingewikkelde omgevingsaspecten (geluidscontouren bedrijven en weg/spoorverkeer Bodemverontreiniging luchtkwaliteit externe veiligheid archeologie, etc.)

Detachering

Heeft u een medewerker die (tijdelijk) is uitgevallen wegens ziekte? Of een medewerker die met zwangerschapsverlof gaat? NOA Omgeving heeft veel op detacheringsbasis gewerkt en neemt als tijdelijke collega graag deel aan uw organisatie. Of het nu gaat om het oppakken van bestaande projecten en dossiers of het opstarten van nieuwe zaken, de klus wordt voortvarend opgepakt. NOA Omgeving luistert naar wat u op dat moment nodig heeft en is een prettige collega om mee samen te werken en te sparren.

Training

Bent u helemaal bijgebleven in de laatste ontwikkelingen rondom het omgevingsrecht? Afgelopen jaren is er veel veranderd in de ruimtelijke ordening en er gaat nog veel meer veranderen met de nieuwe Omgevingswet op komst. NOA Omgeving geeft trainingen aan groepen of individuele trainingen over het omgevingsrecht. Een opfrismiddag over de ruimtelijke ordening, actuele jurisprudentie of juist meer toekomstgericht op de Omgevingsrecht. NOA Omgeving kan het voor u verzorgen. De trainingen zijn geschikt voor o.a.:

Ervaren vakspecialisten Projectleiders die zijdelings met omgevingsrecht in aanraking komen Wethouders Raadsleden

Vraag naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Handhaving

Handhaving is niet altijd een populair onderwerp. Het is echter wel belangrijk om duidelijk handhavingsbeleid te hebben en daar ook naar te handelen met het oog op de rechtszekerheid en het vertrouwen dat men mag hebben op het naleven van de regels. Soms is het voldoende om iemand aan te spreken op een overtreding. In andere gevallen is een officiële aanschrijving nodig en wordt er zelfs geprocedeerd. NOA Omgeving kan u ondersteunen bij deze juridische handhavingstaken op het gebied van de Wro, Wabo, APV etc.

Overige juridische zaken

NOA Omgeving heeft als jurist veel ervaring in diverse juridische aangelegenheden bij de overheid. Hiertoe behoren onder andere het behandelen van WOB verzoeken, ingebrekestellingen, het opstellen van beslissingen op bezwaar, verkeersbesluiten, overeenkomsten beoordelen, behandelen van planschadeverzoeken, het opstellen van verordeningen, mandaatbesluiten etc.

One comment

  1. sklep online

    on

    Wow, awesome blog format! How lengthy have you been blogging for?
    you made blogging look easy. The whole look of your
    website is wonderful, as well as the content! You can see similar here sklep

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *