Particulier

Heeft u hulp nodig met uw contacten met de (lokale) overheid? NOA Omgeving kan u als particulier van dienst zijn met verschillende zaken.

Denkt u onder andere aan:

Advies over bestemmingsplannen
Advies over omgevingsvergunningen
Hulp en begeleiding bij trajecten bij de overheid
Inspraakreacties opstellen
Zienswijzen opstellen
Bezwaar maken, beroep indienen en vertegenwoordiging in rechte
Opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

Advies

De regelgeving van de overheid is soms lastig te doorgronden. Er zijn zoveel regels en u moet ze ook goed kunnen interpreteren. En zorg dat u geen belangrijke regels over het hoofd ziet! Om hier zeker van te zijn schakelt u de jurist van NOA Omgeving in. NOA Omgeving denkt met u mee, zoekt informatie voor u uit en beantwoordt uw vraag.

Vragen waar u tegen aan kunt lopen:

Welke bestemming geldt er op mijn perceel, hoe werkt de procedure van een bestemmingsplan
Wanneer is een omgevingsvergunning nodig, hoe vraag je dat aan
Welke regels gelden ten aanzien van vergunningsvrij bouwen
Kan de gemeente zomaar handhaven, welke rechtsmiddelen heb ik, wat houdt een aanschrijving in
Heb ik recht op planschade en hoe vraag ik dat aan

Als u advies en ondersteuning zoekt over bovenstaande onderwerpen, bent u bij NOA Omgeving aan het goede adres.

Planbegeleiding & bestemmingsplannen

Bent u van plan om een klein of groot project te ontwikkelen, zoals de bouw van een nieuw huis, uitbreiding van uw bedrijf of de transformatie van een vrijgekomen agrarisch bedrijf, dan vraagt de gemeente in de meeste gevallen aan u of u het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing kunt op laten stellen. NOA Omgeving kan u hier een scherpe offerte voor aanbieden. Doordat NOA Omgeving geen groot bedrijf is, heeft u 1 op 1 contact en kan er makkelijk worden geschakeld. NOA Omgeving kan alle contacten met de gemeente voor u overnemen en kan u desgewenst ondersteunen in de onderhandelingen over een overeenkomst tot kostenverhaal. Vraag naar een vrijblijvende offerte voor de mogelijkheden.

Voordeur
Fiets

Inspraak & zienswijze

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeente, bijvoorbeeld een voor ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbestemmingsplan of een omgevingsvergunning. U kunt dan een zienswijze indienen. NOA Omgeving stelt de inspraakreactie of zienswijze voor u op en zorgt dat daarbij alle relevante gronden voor u worden aangevoerd. Dit neemt u een hoop werk uit handen en u weet zeker dat er met een deskundig oog naar uw belangen wordt gekeken.

Bezwaar & beroep

Heeft het indienen van een inspraakreactie of zienswijzen niet het gewenste resultaat voor u gehad? U kunt overwegen om bezwaar te maken of in beroep te gaan bij de rechtbank of de Raad van State. Vertegenwoordiging door een jurist is niet verplicht, maar vaak wel van toegevoegde waarde. In een juridische procedure wordt u namelijk geconfronteerd met veel regels en vormvoorschriften. De jurist van NOA Omgeving kunt u hierbij helpen en kan het beroepschrift voor u opstellen en het woord voor u voeren tijdens de zitting. Ook zal NOA Omgeving voor u een inschatting maken of u een haalbare zaak heeft.

Wet openbaarheid van bestuur

Een ieder kan een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf Het moet wel gaan om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid die is neergelegd in documenten. Het verstrekken van informatie blijft slechts achterwege in gevallen die de Wet openbaarheid van bestuur bepaalt. NOA Omgeving kan u bij het indienen van een WOB verzoek ondersteunen. Het bestuursorgaan moet tijdig een beslissing nemen op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing op het WOB verzoek, kan bezwaar worden gemaakt.

Tijdig een besluit ontvangen

Besluitvorming bij de overheid laat soms lang op zich wachten. Dit is niet altijd terecht. In de wet zijn namelijk beslistermijnen opgenomen waar de overheid zich aan moet houden. Er gelden verschillende beslistermijnen voor besluiten op aanvraag en besluiten die worden genomen op bezwaarschriften. De overheid moet op tijd beslissen. Wat zijn uw mogelijkheden als een besluit uitblijft? NOA Omgeving kan de overheid voor u in gebreke stellen. Dit is een wettelijk instrument (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) om de overheid in beweging te brengen om zo de besluitvorming te versnellen. Blijft het besluit toch uit, ondanks dat de overheid in gebreke is gesteld, dan kunt u aanspraak maken op een dwangsom met een maximum van € 1.260,-. Heeft u recht op een dwangsom? Neem contact op met NOA Omgeving.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *